Vores værdier er det, vi lever og arbejder efter hos AGJ.

Så hvis du vil have et billede af, hvad du møder hos AGJ’s medarbejdere og i organisationen, får du et overblik her.

Vi udviser en høj grad af faglighed når vi:

 • Lever op til kundernes forventninger og krav og arbejder systematisk med stor træfsikkerhed og god ordenssans.
 • Er på forkant med de opgaver, vi er involverede i.
 • Udviser faglig stolthed over for opgaven og udviser fleksibilitet i opgaveløsningen.
 • Afleverer projekter og opgaver til den lovede tid uden kvalitetsmæssige kompromisser.

Vi arbejder som holdspillere når vi:

 • Spiller hinanden stærke og skrider til handling med hjælp, hvis vi kan bidrage.
 • Møder alle ligeværdigt i øjenhøjde og tager os tid til at lytte og sparre om problemstillinger og muligheder.
 • Bruger hinanden aktivt med vores forskellige faglige styrker og kompetencer.
 • Er en aktiv del af den daglige kommunikation og sociale aktivitet i virksomheden.

Vi sikrer effektiv vidensdeling når vi:

 • Spørger, hvis vi er i tvivl.
 • Lærer af vore fejl, og sikrer at samme fejl ikke opstår igen.
 • Bidrager med den viden og erfaring, vi er i besiddelse af.

Vi udviser tillid til hinanden når vi:

 • Viser respekt og forståelse for kollegaer.
 • Kan indgå en aftale og stole på, at alle parter gør som aftalt.
 • Bidrager med udvikling af kompetencer hos kollegaer.
 • Kan debattere og diskutere meningsforskelle og tage imod feedback og konstruktiv kritik på en positiv måde.

Vi tænker også ud af boksen: Social- og miljømæssig ansvarlighed

Vores kunder stiller i stigende omfang krav til ledelsens sociale-, miljø- og arbejdsmiljømæssige ansvarlighed. De kunder vi betjener ligger vægt på at vi har styr på vores miljøbelastninger, når vi udfører industriservice i deres procesanlæg. Under mottoet SIKKERHED FØRST eller SAFETY FIRST, udfører vore medarbejdere forskellige opgaver styret af de procedurer, der gælder under vores OHSAS 18001/ ISO 45001 arbejdsmiljøsystem. Vores kunder opnår således sikkerhed for, at teams fra AGJ ikke blot leverer en forventet håndværksmæssig kvalitet på et højt niveau, men også udfører arbejdet under hensyn til gældende krav i OHSAS 18001 / ISO 45001.

FN’s verdensmål

AGJ har stor fokus på FN’s verdensmål, på udvalgte områder, hvor vi har mulighed for at påvirke udviklingen med vore aktiviteter.
Flere af verdensmålene ligger implicit i vores hverdag, der styres af vores certificeringer omkring processer og arbejdsmiljø.

I forhold til FN’s verdensmål har vi bl.a. fokus på:
– Sundhed og trivsel (På arbejdspladsen).
– Kvalitetsuddannelse.
– Bæredygtig energi.
– Anstændige jobs og økonomisk udvikling.
– Ansvarligt forbrug og produktion.

Ovenstående er elementer, som vi holder fokus på i vores daglige færden i AGJ – og det er dermed vores bidrag til bæredygtig udvikling i verden.