Dokumentation

Vores personale i AGJ Engineering forestår grundlæggende kvalitetssikring og dokumentation ved udførte arbejder til bl.a. kunder i medicinalindustrien.

Vores team i Kalundborg forestår udarbejdelse af kvalitetsprotokoller samt gennemfører SAT hos vore kunder. Vi fremstiller, tester, kontrollerer, dokumenterer og eksekverer med fuld sporbarhed og dokumentation iht. kundespecifikke krav eller iht. gældende standarder. Komplet dokumentation indeholdende eks. isometriske rørtegninger, svejselog, NDT-rapporter, billeder fra egenkontrol udført med videoendoskop, NDT udført med magnetprøvning (MT), diverse materiale- og svejsecertifikater leveres som en naturlig del af AGJ’s kvalitetsstyring. Egenkontrol udføres med videoendoskop, og i tilfælde hvor standarderne eller vore kunder kræver det, udføres der naturligvis NDT ved akkrediteret 3. part.