Vores miljøafdeling udfører rengøring og passivering
af rustfrit stål i lukket system

AGJ A/S har i 2022 etableret en decideret miljøafdeling, hvor vi i vores produktionsanlæg har et lukket område, til behandling af svejsede rustfrie stålkonstruktioner og rørsystemer. Vores miljøafdeling foretager således bl.a. rengøring og passivering af rørsystemer og stålkonstruktioner, udført miljørigtigt i et særligt indrettet ”Miljøhus” og dermed i et lukket kredsløb.
Dette er gennemført som en direkte følge af, at vi har indsigt i de krav vore kunder mødes med, når de skal opnå ibrugtagningstilladelser af de procesanlæg som AGJ-producerede rørsystemer er en del af. Dette kombineret med det arbejde vi udfører i AGJ QA/ QC-afdeling gør, at vores kunder i bl.a. medicinalindustrien kan være sikre på, at bl.a. passiveringsprocessen er udført i overensstemmelse med de myndighedskrav, anlægget skal leve op til.
Vi er stolte af vores nye tiltag på miljøområdet, der i øvrigt er helt i overensstemmelse med ledelsens fokus på BÆREDYGTIGHED & MILJØRIGTIG produktionsteknologi.