Levetidsforlængelse – sliddele til kulmøller, cementindustri m.v.

AGJ A/S har massiv erfaring med opsvejsning, hårdpålægning og levetidsforlængelse af sliddele til cementanlæg, knusere, kulmøller, miljøanlæg m.v.

Levetidsforlængelse udføres typisk ved opsvejsning af konkrete sliddele, udført med MAG-svejsning og “Open-arc” med karbidfyldt rørtråd, eller PTA-svejsning med wolfram karbider. AGJ A/S råder over udstyr således, at vi effektivt kan tilbyde opsvejsning af komponenter “on-site” i vore kunders kulmøller eller procesanlæg, eller vi kan tilbyde at udføre reparation med opsvejsning og hårdpålægning af eks. valser op til 5.000 kg.

AGJ Industriservice har opnået god erfaring med levetidsforlængelse af valser og maleborde samt indløbsbøsninger til kulmøller af typen Loesche, Berz, Pfeiffer og Raymond.

Nogle af de væsentligste økonomiske fordele ved opsvejsning/ hårdpålægning af sliddele til eks. kulmøller med AGJ’s metode er:

Kontrolleret heatinput medfører minimal “afbrændning” af wolframkarbider og minimal opblanding med grundmaterialet. Dette er væsentlige parametre til forøget slidressistens!
Kontrolleret afsmeltning af rørtråd og kontrolleret smeltebad bl.a. ved automatisk stick-out regulering har stor betydning for pæne slidflader og forøget slidressistens!
Automatisk opsvejsning og fuld kontrol med procesparametre ved svejseudstyrets grad af automation, medfører optimal og homogen kvalitet på belægningen!
Effektiv opsvejsning som følge af svejsemaskinens evne til at arbejde med 100% intermittens ved op til 600 A, er naturligvis nøglen til effektiv produktion og konkurrencedygtig produktionspris!
Uddannet personale med den rigtige know-how overfor opsvejsning af sliddele til eks. kulmøller – vore svejsere ved hvad de arbejder med og hvad de har med at gøre.
Teknisk support ydes fra AGJ’s svejseoperatører, ingeniør eller svejsetekniker (IWT), sådan at vi i samarbejde med vore kunder, finder den optimale slidmæssige løsning i Jeres procesanlæg!
Generelt opnår vores kunder en levetidsforlængelse på valser til eks Loesche kulmøller fra ca. 4.000 timers drift, til over 10.000 timers drift.

Ring til os og hør om vores muligheder for at hjælpe med øget standtid på Jeres produkt!