AGJ Supervisor

Typisk udfører AGJ A/S tværfaglige projekter der involverer medarbejdere med mange forskellige funktioner og opgaver. En opgave kan let involvere kompetente medarbejdere fra AGJ A/S, i et tæt samarbejde med personale fra andre af vore underleverandører eller personale fra kundens egen stab.

Vore teams ledes som udgangspunkt af vores projektledere eller en dygtig håndværker med erfaring fra personaleledelse. Vore supervisorer er ansvarlig for overholdelse af tidsplaner og fremdrift i de projekter vi bliver betroet, og forestår således også planlægningsopgaver.

Typisk er supervisor fra AGJ Engineering nødvendig, for at sikre kontinuerlig overholdelse af kvalitets- og sikkerhedskrav samt for løbende at kunne udarbejde teknisk dokumentation for fuld sporbarhed eller CE-mærkning.

AGJ Engineering beskæftiger personale der kan påtage sig supervisor roller i stort omfang. Alle supervisorer i AGJ Engineering har en baggrund fra industrien – ofte besidder vore supervisorer flere års grundlæggende erfaring – f.eks. med udgangspunkt i erfaring fra rørarbejde på trykbærende anlæg i medicinalindustrien. AGJ Supervisor besidder grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse, suppleret med massiv håndværksmæssig og eller svejseteknisk baggrund.