Reparation og service i skibsindustrien

AGJ Marine Service tilbyder alle former for reparation, ombygning og vedligeholdelsesopgaver, udført på skibe og maritime fartøjer generelt.
Vore teams i AGJ Marine Service har god erfaring med udførsel af alle former for reparationer i skibsindustrien, og har bl.a. udført opgaver som følger:

– Service og renoveringsopgaver på skibe.
– Plade – og rørsvejsning med certifikat.
– Etablering af rørsystemer til køle- proces- og drikkevand.
– Fremstilling og montage af diverse fundamenter – herunder radarfundamenter til
Forsvarets flådefartøjer.
– Motor- og akselreparationer.
– Reparationer af bl.a. skrueaksler og propeller med eks. HVOF-sprøjtning udført med
sprøjtemetal eller korrosions- eller slidresistente materialer.
– Ventil- og pumpereparationer på alle former for maritime fartøjer.

Fra vores værksted beliggende i havneområdet på Juelsmindevej i Kalundborg, rykker vi ud til opgaver på martime fartøjer, når vores kunder har behov!