AGJ Mobil bearbeiding & “On-site machining”

Ofte kan man oppnå store besparelser ved å bearbeide f.eks. en ødelagt aksel på et gir med mobilt utstyr. Isteden for å demontere hovedakslen eks. i et turbinegir, kan akselen repareres på stedet uten omkonstninger for å demontere akslen og den følgende reduserte produksjonstiden. Istedenfor å ta det som skal repareres ut til en av maskinverkstedene våre, drar teknikerene vår ut til kundenes prosessanlegg og monterer mobilt utstyr på den ødelagte delen. Følgende dreier, freser, sliper vi og eventuelt gjør termisk sprøyting med karbider eller metall på delen

En typisk oppgave løses ved å reparere f.eks. akselen med termisk sprøyting for å bygge opp materialet eller det laget som skal slites. Etterpå utfører vi mobil dreiing og avsluttende sliping og polering med mobilt utstyr. Samlet sett medfører reparasjoner med mobilt utstyr ofte store økomiske gevinster for kundene våre.

Ring til teknikerene våre i AGJ Engineering hør om mulighetene du har for å la oss løse utfordringen din med mobil bearbeidelse.