AGJ Kvalitetsstyring

AGJ A/S jobber etter de gjeldende retningslinjene i eget kvalitetsstyringssystem iht. DS/EN ISO 9001. Teamene våre er sertifiseret av Achilles JFQ id. 27822 og Sellihca id. 110703.
Vi jobber i henhold til sveisetekniske krav og retningslinjer under DS/EN ISO 3834 og bruker de disiplinene som gjelder for oppstilling av sveiseprosedyrer, prosedyreprøver og de seneste krav iht. DS/EN 1090 med tilhørende sikkerhedsklasser.
Alle medarbeidere som jobber med sveising har gyldige sveisebevis iht. EN 287-1:2011. Alle våre medarbeidere som jobber med sveising har gjennomført §-26 i tillegg til kurs i varmt arbeide.
Vi råder over en stadig stigende mengde prosedyreprøver og WPS’er som kvalifiserer oss til de fleste oppgaver. Vi jobber tett sammen med Force og CPI om oppstilling av diverse prosedyreprøver og aktuelle WPS’er, hvis kundene våre krever det eller hvis vi ikke allerede har en WPS som oppfyller kravene som er stilt.
Alt verktøy, sveiseverk og generelle produksjonsmaskiner gjennomgår løpende sikkerhetssjekker som systematisk dokumenteres av våre ansvarlige for AGJ verktøyslager.
For kundene våre betyr kompetansenivået, know-how’en og kvalitetssikringen, en stor trygghet i samarbeider. AGJ A/S kan løse nesten alle kompliserte sveiseoppgaver for kundene våre.