Grøn Smiley til AGJ A/S ved Arbejdstilsynets tilpassede tilsyn

varksted4

AGJ A/S er netop blevet tildelt en såkaldt “Grøn Smiley” ved AT’s tilpassede tilsyn. En grøn smiley betyder at selskabet ikke har udeståender med AT i forhold til arbejdet med sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø i AGJ A/S. Ledelsen betegner de seneste års samarbejde i Arbejdsmiljøorganisationen som en stor succes, og udtrykker stolthed over opnåelse af denne anerkendelse fra Arbejdstilsynet. Den grønne smiley gælder i 5 år!