NDT & Test

AGJ A/S udfører løbende kvalitetssikring og test på udførte svejsninger, rørføringer og materialer, iht. de krav vore kunder specificerer.

Vi gennemfører egenkontrol eks. af svejseopgaver med eget endoskop samt foretager visuel bedømmelse udført af kvalificeret svejsespecialist (IWS). Vi kan efterleve nyeste skærpede kvalitetskrav på eks. stålkonstruktioner udført iht. EN ISO 1090-2, samt foretage CE-mærkning på procesanlæg iht. gældende regler. Vi kan opstille konkrete svejseprocedurer WPS på specielle svejsesopgaver. Kræver opgaverne PQR eller WPQR udfører vi disse i tæt samarbejde med eks. FORCE.

Når opgaverne kræver det, eller når vore kunder specificerer NDT udført at 3. part, samarbejder vi tæt med hhv. FORCE eller CPI om udførsel af NDT.

Ved specielle svejseopgaver, f.eks. PTA-svejsning med eks. Stellite hvor vores kunder ønsker test og NDT udført iht. ASME IX, tilbyder vi mikroslib og metallurgiske undersøgelser udført i samarbejde med SWEREA IVF i Sverige eller FORCE.

Vore managementsystemer er godkendt af Fødevarestyrelsen, og vi efterlever skærpede kvalitetskrav iht. EU’s forordning nr. 1935/2004, når det handler om leverancer til fødevare- eller medicinalindustri.

Læs mere om FORCE på www.force.dk, eller læs om CPI på www.cpi.nu