AGJ A/S monterer radarfundamenter på Søværnets nye Fregatter

AGJ_i_fl_destationen

Teams fra AGJ A/S foretager montage af radarfundamenter på Søværnets Fregatter på Flådestation Korsør. Arbejdet udføres på Fregatterne PETER WILLEMOES & NIELS JUEL i tæt samarbejde med skibsingeniører fra FMT og personale på Flådestation Korsør. Lignende arbejde blev udført i 2011 på Fregatten IVER HUITFELDT. Læs mere om Søværnet og de nye Fregatter her!